อินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ 2020

Advanced Integrated Solutions for SMART MANUFACTURING

อินเตอร์แมค เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์และการเกษตร

จัดร่วมกับงาน เอ็มทีเอ 2020 งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่องานวิศวกรรมขั้นสูง เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่องานโลหะการ และงานประชุมระดับสากล รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3D เทคโนโลยีเครื่องวัดชั้นสูง เครื่องมือเพื่ออุตสาหกรรมเกี่ยวกับอากาศยาน และเซมิ-คอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นที่สนใจแก่ผู้ชมงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม

อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ งานเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล การแสดงยังเป็นการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงแก่ บริษัท ที่จัดแสดง เป็นที่รู้จักกันดี และการดึงดูดผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตรงจุด