พบกับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคตได้ที่นี่ งานอินเตอร์แมคและ เอ็มทีเอ เอเซีย

December 22, 2020


ปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในระบบการผลิต เช่นหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวงจรการผลิต แนวโน้มของระบบอัตโนมัตที่ยกระดับที่สูงขึ้นจะทำให้การผลิตมีความเร็วและความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่เป็นอันตรายลงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

 

เทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพลิกโฉมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ผลิตในปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่สามารถกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็น Internet of Things (IoT); ปัญญาประดิษฐ์ (AI); วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูง หรือ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการผลิตที่เชื่อมผู้ประกอบการสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ

 

การก้าวสู้ปีที่ 38 ของงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเซีย ศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่ เครื่องจักร ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึง อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการบินและศูนย์ซ่อมบำรุง และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นเวทีทางธุรกิจสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำสมัยล่าสุดในการผลิตให้กับผู้ซื้อที่แท้จริงจากทั่วอาเซียน

กลับหน้าที่แล้ว