กระทรวงอุตฯ เปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) สนับสนุนการใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

January 20, 2020


ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดตัว Industrial Transformation Platform (ITP) ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมมาตรการสนับสนุนการใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ ที่มีอย่างครบวงจรในจุดเดียวนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME น􀄞ำระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ มีข้อจ􀄞ำกัดเรื่ององค์ความรู้ในการผสมผสานระบบหุ่นยนต์เข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ รวมทั้งความมั่นใจในการน􀄞ำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้นการเข้าร่วมพัฒนา ITP จึงช่วยลดข้อจ􀄞ำกัดดังกล่าวที่ส􀄞ำคัญ

Source : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838433

กลับหน้าที่แล้ว