รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน 'อีอีซี' ดันต้นแบบการสร้างสมดุลเศรษฐกิจ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นลงทุน

January 20, 2020


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา เป็นช่วงการตั้งไขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอีอีซี

“วันนี้เป็นช่วงรอยต่อส􀄞ำคัญของอีอีซี ซึ่งต้องการเห็นการเติบโตที่ยั่งยืนและดูแลคนไทยด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นโจทย์ส􀄞ำคัญของประเทศไทยที่จะต้องให้ส􀄞ำเร็จทุกส่วน”

ทั้งนี้ อีอีซีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเหมาะสมในการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การบริการสุขภาพ ซึ่งต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลหลังจากเศรษฐกิจไทยพึ่งการส่งออกมีสัดส่วนถึง 70% ในขณะที่อีสเทิร์นซีบอร์ดมีการพัฒนามามาก แต่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ท􀄞ำให้ต้องปรับ ซึ่งการปรับต้องพึ่งพาการลงทุนจากในและต่างประเทศโดยต้องท􀄞ำให้เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต

Source : https://www.thansettakij.com/content/411292

กลับหน้าที่แล้ว