สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารับเทรนด์โลก

April 3, 2020


ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT))เปิดเผยว่า การจัดงาน EV Asia และ iEVTech 2020 ในปีนี้สมาคมจะนำเสนอความก้าวหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดมาจัดแสดงภายในงาน ASEAN Sustainable  Energy Week 2020 (ASE 2020) งานนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนที่น่าสนใจดังนี้

1.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition [iEVTech2020] ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ Scaling-up Electric Mobility & Beyond  , CEO eMobility Forum โดยมีตัวแทนภาครัฐ และ ผู้บริหารระดับสูงจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ และ ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ อากิระ โยชิโนะ นักเคมีชาวญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2562 ผู้คิดค้นแบตเตอรีลิเทียมทีปลอดภัยและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้คนแรกของโลกมาร่วมงานสัมมนา

2.เปิดสนามทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบมัลติแบรนด์ไม่แบ่งแยกค่าย โดยกิจกรรมนี้เป็นที่เดียวที่รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้าที่มากที่สุดในประเทศไทยมาให้ทดสอบกัน อาทิ บีเอ็มดับเบิลยู รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และยังมีรถบัสไฟฟ้าเข้าร่วมงานด้วย

3.นิทรรศการของสมาคมยายนต์ไฟฟ้าจัดแสดง การจัดจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่ม อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย ทั้งในและต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสความก้าวหน้าที่ครบองค์ความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบมิติที่สุด 

"ไฮไลท์การจัดประชุมนานาชาติ จะเชิญผู้บริหารค่ายรถยนต์มาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เราได้ทราบทิศทาง และมุมมองของค่ายรถยนต์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง สมาคมฯ มองว่าในช่วงปี 2020-2025 แต่บะค่ายจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่เจาะตลาดแมสมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในะยะยาว"

สรรชาย  นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดงาน ASE 2020 -ASEAN Sustainable  Energy Week 2020 งานนิทรรศการการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ที่รวบรวม 4 งานนิทรรศการเฉพาะทางที่เกี่ยวกับพลังงานไว้ด้วยกัน คืองาน RENEWABLE ENERGY ASIA งาน ENERGY EFFICIENCY EXPO งาน ENTECH POLLUTEC และ งาน ELECTRIC VEHICLE ASIA โดยงานนี้จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานชั้นนำของโลก   กว่า 500 บริษัท จาก 37 ประเทศ พร้อมพาวิลเลียนนานาชาติ จากจีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และ ไต้หวัน ซึ่งในปีนี้ ยังมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยในงานยังมีผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมจัดงานบนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ตอบรับกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดูแลปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้น

กลับหน้าที่แล้ว