ทางผู้จัดงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมและสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย 2019 ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้จากการประชุมและสัมมนาเหล่านี้ พบกันใหม่อีกครั้งในวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2563 ที่ไบเทค บางนา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดงาน

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อการประชุมและสัมมนาที่ทางเราได้จัดขึ้น กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ

Display 1 - 5 of 56 conferences

การวัดและทดสอบคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ

Speaker by ดร.ญาดา จันทรภาโส นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 8 พฤษภาคม 2562
 • 08.30-12.00
 • MR216

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

For more information, please contact นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหม Tel. 0818402902 E-mail: [email protected]

Registration

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์,เครื่องมือแพทย์และประเภทของเครื่องมือแพทย์และเริ่มต้นกับการเป็นสถานประกอบการเครื่องเมือแพทย์

Speaker by ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

 • 8 พฤษภาคม 2562
 • 08.30-12.00
 • MR213

ภาษาไทย

For more information, please contact คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทรศัพท์ 0-2712-4519,087-559-1878 หรือ E-mail: [email protected][email protected]

Organised by:
UBM

การทวนสอบอุปกรณ์วัดปริมาตรในห้องปฏิบัติการ (Volumetric apparatus verification)

Speaker by ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายม

 • 8 พฤษภาคม 2562
 • 08.30-12.00
 • MR215

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

For more information, please contact นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหม Tel. 0818402902 E-mail: [email protected]

Registration

การใช้งานเครื่องวัดเสียงและการอ่านค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ

Speaker by นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ นางสาวปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงาน

 • 8 พฤษภาคม 2562
 • 08.30-12.00
 • MR217

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

For more information, please contact นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหม Tel. 0818402902 E-mail: traini[email protected]

 

Registration

Concept design and analysis Robotic for Top Management (Invited guest only)

 • 8 พฤษภาคม 2562
 • 09.00-16.00
 • MR211

Thai Subcontracting Promotion Association

For more information, please contact: Mr.Thanachi Jittanuntakul E-mail: [email protected]

Display 1 - 5 of 56 conferences