Highlight Conferences

Display 21 - 36 of 36 conferences

Future Automotive Forum หัวข้อ “Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP. 2”

Speaker by
คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คุณอำพล หอมปลื้ม เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คณุตม์ นิรันตสุขรัตน์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณธีรยุทธ บุนฑารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 19 May 2022
 • 13.00 - 16.45 hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

   

 แกะรอย Carbon Neutral สิทธิประโยชน์และโอกาสผู้ประกอบการยานยนต์อนาคต
เกือบทุกประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อปรับสมดุลก๊าซเรือนกระจก เพื่อปรับสมดุลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาเหล่านี้ ‘เท่ากับ’ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับหรือถูกนำออกจากระบบ จนได้ชื่อว่า ‘มีความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon Neutrality)

     สำหรับ Carbon Neutral กับภาคยานยนต์ไฟฟ้า โดยบอร์ดอีวีมีแผนผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตั้งเป้าไว้ภายในปี 2035 และจะมีนโยบายต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แทนการใช้ยานยนต์ประเภสันดาป ซึ่งนโยบายดังกล่าวนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

หลักการและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามมาตรฐาน JIS ฉบับล่าสุด

Speaker by
ดร.กิตติสัณฑ์ มงคลสุทธิรัตน์

 • 19 May 2022
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

การสอบเทียบปริมาตรของของเหลว (Liquid Volume Calibration)

Speaker by
คุณธีรารักษ์ ชินารักษ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณพัชรพล กอกิตรัตนกุล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 19 May 2022
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

เสริมดวงการงาน ธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังฮวงจุ้ย

Speaker by
คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง

 • 19 May 2022
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR214

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปุณณาสา ม่วงเชย โทร. 098 904 9014 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

เสวนา Better Manufacturing Digital Experience ประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีกว่าในอุตสาหกรรมการผลิต

Speaker by
ดร.พันธ์ธิติ วรรณโกมล VP สายงานอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ Factory Sphere
คุณยุวดี ภัทรบูรณ์โชติ CEO Triangle Soft Co.,Ltd.
คุณอุบล สุทธนะ อุปนายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 19 May 2022
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณประภาพร ติวเฮือง โทร 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM

Digital Trainsformation with Digital Twin

Speaker by
ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณสมบูรณ์ อนันตธนะสาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
คุณอิทธิพล ประเทศา บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

 • 20 May 2022
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR211

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2564-2565

Speaker by
คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต CTO บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing Management Unit (AIS)
คุณปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด
รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดำเนินรายการโดย ดร. รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

 • 20 May 2022
 • 10.00 - 16.30 Hrs.
 • EH 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533 อีเมล: [email protected],  [email protected]

Organised by:
UBM

SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING

Speaker by
คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
คุณชัยพร มานะกิจจงกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
คุณสุทธิพงศ์ จรุงจิตอภินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (SME Bank)
คุณนงลักษณ์ อัศวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Exim Bank)
คุณวิศรุต กัลย์จารึก ผู้จัดการศูนย์ Thailand 5G EIC และ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ผู้บริหารTKK Corporation
คุณภากร สุริยาภิวัฒน์, ผู้บริหารสายงานธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (IBM)
คุณวสุพล ธารกกาญจน์, ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาวด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าหน่วยงานการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

 • 20 May 2022
 • 10.00 - 16.30 Hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Low cost automation for industry 4.0

Speaker by
คุณนรากร นรังศิยา, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอกัส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

Synopsis: Automation solutions that can improve your system & save you cost. Our line of low cost, maintenance-free robots gives small and medium-sized businesses a competitive and technical advantage over the competition. drylin® gantry robots are designed with our self-lubricating, high-performance plastic liners that slide instead of roll and require no external lubricants. They’re also lightweight and resistant to dirt and corrosion. igus® offers drylin® ZLW single-axis linear actuators as well as customized drylin® gantry solutions based on customer-specific application and installation parameters. Accessories, such as motors, motor controllers, couplings and motor flanges, are also available.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวรวรรธน์ อัศวพงษ์วนิช โทร. 081 144 8505 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

Optimization of gas uses and way towards Decarbonization in Heat Treatment.

Speaker by
โดยวิทยากรจาก Linde Group

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR224-225

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอนุสรา แก้วไชยา โทร. 061-009-8587 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ระบบ Building Information Management (BIM) กับการช่วยออกแบบและ monitor smart Building

Speaker by
คุณพัสกร เนื่องพุกก์ บริษัท ฟอร์ม บิม อคิเทค จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR211

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM

กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19

Speaker by
อ.สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษด้านการบริหารนวัตกรรม
ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานและด้านการออกแบบวิศวกรรม ม

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปวริศา โทร.  090 971 3631 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Future Smart Materials in Automation and Robotics การทดแทนวัสดุสำหรับงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอนาคต

Speaker by
อ.สมเกียรติ อู่เงิน สถาบัน MARA
อ.วภช หลายวัฒนไพศาล สถาบัน MARA
อ.นิมิตร ชัยพิพัฒน์ หจก.เอ็ม.เจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท
อ.อุทัย คิวรักษาวงศ์ หจก.เอ็ม.เจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท
อ.ธีรศักดิ์ ศิริพยัคฆ์ บริษัท เอ็มอีเอฟ จำกัด
นายชัชฌานนต์ ปทุมวรชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลาสติกพอลิเมอร์ บริษัทไอกัส ประเทศไทย จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนายกิตติธร เรืองแก้ว และ นางสาว ปิยะธิดา โทร. 083 537 9460 / 0909874587อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564

Speaker by
คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (กล่าวเปิด)
คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 17.30 hrs.
 • GH201

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปุณณาสา ม่วงเชย โทร. 098 904 9014 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

Additive Manufacturing Technology

Speaker by
คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ, ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย, บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (กล่าวตอนรับ
คุณสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
คุณโดม นุชอนงค์ 3D Printer Specialist Machine Tech Co.,Ltd.
คุณ Napat Pechsri Design Engineer Gerenga (Thailand) Co.,Ltd.

 • 21 May 2022
 • 10.00 - 12.00 Hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ซูเปอร์เอไอแชร์: มาสนุกสาระความรู้กับ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Super AI Engineer Share: Let’s have fun with AI and Data Science)

Speaker by
คุณเขมรินทร์ วีระเผ่า ผู้ร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2
คุณศิวพงษ์ นิยมพานิช ผู้ร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2

 • 21 May 2022
 • 10.00 - 15.00 Hrs.
 • Theater 2 Exhibition Hall 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคโทร. 086 509 5902 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Display 21 - 36 of 36 conferences
Display 1 - 11 of 11 conferences

MeDIC FTI Forum : ยุคเปลี่ยนผ่านเชื่อมโลกต่างอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์

Speaker by
ภก. อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเท
คุณทักษพร รักอยู่ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ วิศวกรชีวการแพทย์ กลุ่มพัฒนาระบบกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
นริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ
ปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

 • 18 May 2022
 • 09.00 - 15.30 hrs.
 • MR211-213

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณกุลลดา อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

EV Conversion: รถดัดแปลงไฟฟ้า ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นในการการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟ้า

Speaker by
ดร. ดวิษ กิระชัยวนิช นักวิจัย NECTEC สวทช. ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (IPP)

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • Theater 2 Exhibition Hall 104

บรรยายไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนัทธ์หทัย ทองนะ (เน) โทร. 02-564-6900 #2335 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

Professional Composite Product Creation by 3D Printing Technology”

Speaker by
อาจารย์กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมจาก Design Doctrine
อาจารย์นิทัศน์ ปานอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิศวกรรม
คุณอสิพล อนันตอัมพร ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่อง Markforged X7

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณยุภา ทรัพย์มรรค (ใหม่) โทร. 02 564 7200 ต่อ 5361 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

INTERMACH FORUM “Optimize productivity and grow your profit with Japan's Lean Monozukuri Technology”

Speaker by
Mr. Yuhei Wada, Chief Representative of AOTS Bangkok/AMEICC Secretariat
Dr.Fumio Kojima Guest Professor, Waseda University
Mr.Kiatisak Keshsathira, Engineering Manager, Sumipol Institute of Manufacturing Technology (SIMT)
Mr. Nobuhiko Okada, General Manager,Lean Automation Business Dept.,Denso International Asia Co.,Ltd.
Miss Suchada Cotesin,Vice President Digital Trade and Industry Development and Promotion Department
Mr. Chandej Sirichoom Head of Supply Chain and Factoring Department Bank of Ayudhya

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • Exhibition Hall 101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยสู่ระดับสากลด้วยวัสดุคอมโพสิท

Speaker by
Dr. Maninpat Naviroj. Vice President and Technical Division Manager From Asia KANGNAM

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร. 02-713-5033 แฟกซ์. 02-713-5032 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

การใช้ระบบ CMMS ร่วมกับ IoT เพื่อการควบคุมเครื่องจักร

Speaker by
คุณถิรายุ วิไลลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ไอเอส ซอฟต์แวร์ จำกัด
คุณธนโชติ โรจน์ธนานันต์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไอบีคอน จำกัด

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR210

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมนัสสวี นกแก้ว (แซม) โทร. 084 386 1884 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

โหนกระแสการลงทุนใน CLMVI

Speaker by
คุณดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา
คุณเชิดศักดิ์ นิยมศิลป์ ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.30 hrs.
 • GH202

บรรยายไทย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสัณห์พิชญ์ โทร 0 2553 8111 ต่อ 6797 🌐E - mail : [email protected]

Organised by:
UBM

ยื่น E-Tax และเปิดดำเนินการอย่างไร ให้กองติดตามและประเมินผลการลงทุนช่วยตอบคุณ

Speaker by
คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
คุณเยาวลักษณ์ ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1
คุณธำรงค์ อัมพรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

 • 18 May 2022
 • 13.00 - 16.30 hrs.
 • GH201

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณภัทรวดี พัฒนมงคล โทร. 02 553 8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

Traceability Solutions กับการยกระดับความปลอดภัยของสินค้าสู่มาตรฐานสากล

Speaker by
คุณวิฑูรย์ ทามี Sales Director บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติคุณ เกษตรเวทิน Director บริษัท มาเดสโก้ อินเทลลิเจนท์ จำกัด

 • 18 May 2022
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปทิตตา (เกด) โทร. 02-345-1200 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

เสวนา หัวข้อ “นักจัดซื้อแบบไหน ที่โดนใจผู้บริหารและองค์กร”

Speaker by
คุณกฤษณ์ ตั้งสง่า, อนุกรรมการฝ่าย ศูนย์ทดสอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
คุณนัธทวัฒน์ ศรีเลิศรักษ์ Distribution center manager, IDS Medical Systems (Thailand) Co.,Ltd.
คุณอำพร พันธ์ชู GM of Supply chain management division, Nidec Copal (Thailand) Co.,Ltd.
คุณนภัสวรรณ์ น้อมงามศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ และ ผอ.ศูนย์ทดสอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 18 May 2022
 • 13.30 - 15.30 hrs.
 • MR224-225

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected][email protected]

Organised by:
UBM

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ

Speaker by
นายนันทชัย ว่องปฏิเวธ, Senior Engineer, TGI

 • 18 May 2022
 • 13.30 - 15.30 hrs.
 • Silk 1

บรรยายไทย

     ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบันในประเทศไทยพบว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ SMEs ส่วนใหญ่ ยังขาดมุมมองในการวิเคราะห์เชิงระบบ และความเข้าใจในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ  รวมทั้งผู้ให้บริการออกแบบและบูรณาการระบบ (System Integrator: SI) รวมถึงผู้ผลิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของระบบการผลิตและมีข้อจำกัดในการออกแบบตามเทคโนโลยีที่ถนัด  จากมุมมองในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ต่างกัน จนบางครั้งทำให้โครงการต่างๆที่ดำเนินการไม่ตอบโจทย์หรือประสบความสำเร็จ ตามที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการสร้างกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

Organised by:
UBM
Display 1 - 11 of 11 conferences
Display 1 - 14 of 14 conferences

IOT for service & Manufacturing.

Speaker by
อาจารย์ นครินทร์ หอมดี

 • 19 May 2022
 • 08.30-12.00 hrs.
 • MR214-215

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสมาชิกสัมพันธ์ โทร .02-2580320-5 ต่อ 1916,1923 คุณจิตตินันท์ /คุณสบรรณ์  อีเมล [email protected]

Organised by:
UBM

Cybersecurity for Things (IoTs and beyond)

Speaker by
รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยากรจาก Amazon Web Services

 • 19 May 2022
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR222

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM

กระบวนการออกแบบเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Design Process)

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤิทธิ์ อาจารย์

 • 19 May 2022
 • 09.00 - 16.00 hrs.
 • MR211-212

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร   โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

 

Organised by:
UBM

มาตรวิทยาอุณหภูมิในกระบวนการอบชุบทางความร้อน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 19 May 2022
 • 09.15-12.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติในระบบคุณภาพ และการใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณเจษฎา วงศาโรจน์
ดร.กิตติสัณฑ์ มงคลสุทธิรัตน์

 • 19 May 2022
 • 09.15-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

Integration automation solutions technology.

Speaker by
คุณกฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณปฏิพล โพธิ์พันธ์ วิศวกร แผนกเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 19 May 2022
 • 09.30-11.30 hrs.
 • Theater 2 Exhibition Hall 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

สัมมนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า [email protected] Ep.3

Speaker by
คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (กล่าวเปิด)
คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คุณฉันทกร เตวิชญ์ กริตวิชญาการ อุปนายกฯ ฝ่ายส่งเสริมการใช้ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
คุณกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบพลังงาน
คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม,สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)
ดร.สุพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา
รศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 19 May 2022
 • 09.45 - 12.10 hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิวัฒนการของ EV สู่ทศวรรษนี้ และไปถึงทศวรรษหน้า

 • 19 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR222

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM

5G for Smart Manufacturing and Automation

Speaker by
คุณกัลยาณี คงสมจิตร, President, TKK Corporation
คุณชำนาญ พูนชะโน, Senior Sales Engineer, Swift Dynamics
คุณนิธิภัทร์ อนุสรณ์เสงี่ยม Enterprise IoT Product and Solution Manager, AIS
คุณภภัทศา โตศุกลวรรณ์, Business Developer, CCG Co., Ltd.
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา

 • 19 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • Theater 2 Exhibition Hall 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพรรณรัชต์ เรืองวิวัฒนโรจน์ (นกยูง) โทร: 092 905 9052 อีเมล: [email protected]

 

Organised by:
UBM

Future Automotive Forum หัวข้อ “Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP. 2”

Speaker by
คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
คุณอำพล หอมปลื้ม เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คณุตม์ นิรันตสุขรัตน์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณธีรยุทธ บุนฑารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 19 May 2022
 • 13.00 - 16.45 hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

   

 แกะรอย Carbon Neutral สิทธิประโยชน์และโอกาสผู้ประกอบการยานยนต์อนาคต
เกือบทุกประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อปรับสมดุลก๊าซเรือนกระจก เพื่อปรับสมดุลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาเหล่านี้ ‘เท่ากับ’ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับหรือถูกนำออกจากระบบ จนได้ชื่อว่า ‘มีความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon Neutrality)

     สำหรับ Carbon Neutral กับภาคยานยนต์ไฟฟ้า โดยบอร์ดอีวีมีแผนผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตั้งเป้าไว้ภายในปี 2035 และจะมีนโยบายต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แทนการใช้ยานยนต์ประเภสันดาป ซึ่งนโยบายดังกล่าวนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การสอบเทียบปริมาตรของของเหลว (Liquid Volume Calibration)

Speaker by
คุณธีรารักษ์ ชินารักษ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณพัชรพล กอกิตรัตนกุล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 19 May 2022
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

หลักการและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามมาตรฐาน JIS ฉบับล่าสุด

Speaker by
ดร.กิตติสัณฑ์ มงคลสุทธิรัตน์

 • 19 May 2022
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

เสริมดวงการงาน ธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังฮวงจุ้ย

Speaker by
คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง

 • 19 May 2022
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR214

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปุณณาสา ม่วงเชย โทร. 098 904 9014 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

เสวนา Better Manufacturing Digital Experience ประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีกว่าในอุตสาหกรรมการผลิต

Speaker by
ดร.พันธ์ธิติ วรรณโกมล VP สายงานอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ Factory Sphere
คุณยุวดี ภัทรบูรณ์โชติ CEO Triangle Soft Co.,Ltd.
คุณอุบล สุทธนะ อุปนายกสมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 19 May 2022
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณประภาพร ติวเฮือง โทร 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM
Display 1 - 14 of 14 conferences
Display 1 - 9 of 9 conferences

Digital Trainsformation with Digital Twin

Speaker by
ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณสมบูรณ์ อนันตธนะสาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
คุณอิทธิพล ประเทศา บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

 • 20 May 2022
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR211

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2564-2565

Speaker by
คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต CTO บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing Management Unit (AIS)
คุณปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด
รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดำเนินรายการโดย ดร. รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

 • 20 May 2022
 • 10.00 - 16.30 Hrs.
 • EH 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533 อีเมล: [email protected],  [email protected]

Organised by:
UBM

SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING

Speaker by
คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
คุณชัยพร มานะกิจจงกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
คุณสุทธิพงศ์ จรุงจิตอภินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (SME Bank)
คุณนงลักษณ์ อัศวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Exim Bank)
คุณวิศรุต กัลย์จารึก ผู้จัดการศูนย์ Thailand 5G EIC และ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ผู้บริหารTKK Corporation
คุณภากร สุริยาภิวัฒน์, ผู้บริหารสายงานธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (IBM)
คุณวสุพล ธารกกาญจน์, ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาวด์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าหน่วยงานการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

 • 20 May 2022
 • 10.00 - 16.30 Hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Low cost automation for industry 4.0

Speaker by
คุณนรากร นรังศิยา, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอกัส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

Synopsis: Automation solutions that can improve your system & save you cost. Our line of low cost, maintenance-free robots gives small and medium-sized businesses a competitive and technical advantage over the competition. drylin® gantry robots are designed with our self-lubricating, high-performance plastic liners that slide instead of roll and require no external lubricants. They’re also lightweight and resistant to dirt and corrosion. igus® offers drylin® ZLW single-axis linear actuators as well as customized drylin® gantry solutions based on customer-specific application and installation parameters. Accessories, such as motors, motor controllers, couplings and motor flanges, are also available.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวรวรรธน์ อัศวพงษ์วนิช โทร. 081 144 8505 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการและการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดต้นทุน ในยุคโควิด-19

Speaker by
อ.สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการผู้ประกอบการ อาจารย์พิเศษด้านการบริหารนวัตกรรม
ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานและด้านการออกแบบวิศวกรรม ม

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปวริศา โทร.  090 971 3631 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ระบบ Building Information Management (BIM) กับการช่วยออกแบบและ monitor smart Building

Speaker by
คุณพัสกร เนื่องพุกก์ บริษัท ฟอร์ม บิม อคิเทค จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR211

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลธร เวณุนันท์ โทร. 086-531-3710 หรือ อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM

Optimization of gas uses and way towards Decarbonization in Heat Treatment.

Speaker by
โดยวิทยากรจาก Linde Group

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR224-225

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอนุสรา แก้วไชยา โทร. 061-009-8587 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Future Smart Materials in Automation and Robotics การทดแทนวัสดุสำหรับงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอนาคต

Speaker by
อ.สมเกียรติ อู่เงิน สถาบัน MARA
อ.วภช หลายวัฒนไพศาล สถาบัน MARA
อ.นิมิตร ชัยพิพัฒน์ หจก.เอ็ม.เจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท
อ.อุทัย คิวรักษาวงศ์ หจก.เอ็ม.เจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท
อ.ธีรศักดิ์ ศิริพยัคฆ์ บริษัท เอ็มอีเอฟ จำกัด
นายชัชฌานนต์ ปทุมวรชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลาสติกพอลิเมอร์ บริษัทไอกัส ประเทศไทย จำกัด

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนายกิตติธร เรืองแก้ว และ นางสาว ปิยะธิดา โทร. 083 537 9460 / 0909874587อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564

Speaker by
คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (กล่าวเปิด)
คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง

 • 20 May 2022
 • 13.00 - 17.30 hrs.
 • GH201

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปุณณาสา ม่วงเชย โทร. 098 904 9014 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Display 1 - 9 of 9 conferences
Display 1 - 2 of 2 conferences

Additive Manufacturing Technology

Speaker by
คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ, ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย, บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (กล่าวตอนรับ
คุณสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
คุณโดม นุชอนงค์ 3D Printer Specialist Machine Tech Co.,Ltd.
คุณ Napat Pechsri Design Engineer Gerenga (Thailand) Co.,Ltd.

 • 21 May 2022
 • 10.00 - 12.00 Hrs.
 • Theater 1 Exhibition Hall 101

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ซูเปอร์เอไอแชร์: มาสนุกสาระความรู้กับ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Super AI Engineer Share: Let’s have fun with AI and Data Science)

Speaker by
คุณเขมรินทร์ วีระเผ่า ผู้ร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2
คุณศิวพงษ์ นิยมพานิช ผู้ร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2

 • 21 May 2022
 • 10.00 - 15.00 Hrs.
 • Theater 2 Exhibition Hall 104

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคโทร. 086 509 5902 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Display 1 - 2 of 2 conferences