Highlight Conferences

Display 21 - 40 of 55 conferences

INTERMACH FORUM ในหัวข้อ Sustainability in Smart Manufacturing: ไม่ตกยุคและพร้อมก้าวสู่อนาคตนำความยั่งยืนมาสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม

Speaker by
คุณอรุณ เจียงศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองและทดสอบ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องมือกล
ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน NECTEC
คุณนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดร. กิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารการผลิต บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
คุณธเนศ อิงสกุลรุ่งเรือง ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม บมจ. ปตท.
ดร. พรพรหม อธีตนันท์ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน NECTEC

 • 11 May 2023
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • GH203
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

ยื่น E-Tax และเปิดดำเนินการอย่างไร ให้บีโอไอช่วยตอบคุณ

Speaker by
คุณสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
คุณวัลภา หนูนวล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ
คุณเยาวลักษณ์ ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

 • 11 May 2023
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • MR211 - 213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Japanese Seminar Program on The current status of Thai automotive industry: Considering the efforts of Japanese parts manufacturers under BEV promotion policy.

Speaker by
Mr. Nobutugu KOGURE, Managing Director - NC Network Asia Co., Ltd.
Mr. Masakatu HIGASHI, MD - TOGO TOOL & DIE Co., Ltd.
Mr. Yoshinori MAEKAWA, Advisor - NALUX (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Siwapoom JANTHA (MC)

 • 11 May 2023
 • 10.00 - 12.00 hrs.
 • MR221
Free Seminar / Japanese Language

 

 タイ投資委員会(BOI)は、皆様にJAPANセミナープログラムとして、タイの自動車産業についてのセミナーを開催いたします。

 当日は、BEV振興策の下、現地日系企業としてどのように適合させ、ビジネスに取り組まれているのかをお話頂き、パネルディスカッションを通じて意見交換の場を設けさせていただきます。

 開催日時は、2023年5月11日(木)10時より、場所はBITEC、MR221のお部屋で開催いたします。

 

   The Board of Investment of Thailand (BOI) is pleased to present a seminar on Thailand's automotive industry as part of its JAPAN Seminar Program.

 On the day of the seminar, we will discuss how Japanese companies in Thailand are adapting and doing business under the BEV promotion policy, and provide an opportunity to exchange opinions through a panel discussion.

 The event will be held on Thursday, May 11, 2023, from 10:00 a.m. at BITEC, room MR221.

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนาศักยภาพ และ ยกระดับ ESG ของอุตสาหกรรมประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Speaker by
คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ที่ปรึกษา Isan-CORE และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณภุชงค์ เจริญสุข Enterprise Product Marketing Manager, AIS Business
คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล President and Founder ISEM Co., Ltd.
คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณอุดม ลิ่วลมไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม

 • 11 May 2023
 • 10.00 - 16.30 Hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน

Speaker by
คุณสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
คุณกนพ จาริตรบุตร นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ - สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) - บีโอไอ

 • 11 May 2023
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR211 - 213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ก้าวสู่ความยั่งยืนด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy – a Key to Sustainability)

Speaker by
คุณธีรกุล บุญยงค์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คุณธีระพันธุ์ จันทร์แก้ว ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
คุณชลดา ซื่อสัตย์ ผู้จัดการแผนก แผนก Environmental Excellence สถาบันรับรองมาตรฐานอเอสโอ
คุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

 • 11 May 2023
 • 13.00 - 15.30 hrs.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณนันท์นภัส พึ่งพูล  โทร. 02-617-1727 ต่อ 344   หรือ  อีเมล:  [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

FUTURE AUTOMOTIVE FORUM หัวข้อ “CARBON NEUTRAL ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP.3”

Speaker by
คุณนัชชา เลิศหัตถศิลป์ Chief Executive Officer - cWallet Co. (แพลทฟอร์มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์)
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณพงศกร อติชาดศรีสกุล Executive Vice President - Teamplas chemical Co., ltd

 • 11 May 2023
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • GH202
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM

เทคโนโลยีในการเดินทางทางทะเล และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ (Marine Technology on the Marine Tourism)

Speaker by
ดร. ไพรีพินาศ พิมพิสาร สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.ศรช.

 • 11 May 2023
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675
E-mail : [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565

 • 11 May 2023
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR224-225
บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปิยฉัตร สุขเรือน โทร. 02 713 6541 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ

Speaker by
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 11 May 2023
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR218
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การขอการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Speaker by
รศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 11 May 2023
 • 13.15 - 16.00 hrs.
 • MR219
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน (Towards Sustainable Industry 4.0)

Speaker by
คุณพุทธคุณ พุทธวัฒนากุล เลขาธิการสมาคม CIPAT
คุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกกิตติมศักดิ์สมาคม CIPAT
คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคม CIPAT
คุณเปรม ศรีรุ่งธรรม คณะกรรมการสมาคม CIPAT
ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ ผู้อำนวนการสมาคม CIPAT
ผศ.ดร. มัชฌิกา อ่องแตง อุปนายกนายกสมาคม CIPAT

 • 11 May 2023
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทยและอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธคุณ พุทธวัฒนากุล โทร. 087 9827070 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 3/2566

 • 11 May 2023
 • 13.30 - 16.30 hrs.
 • MR210
บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

 • 11 May 2023
 • 13.30 - 17.00 hrs.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย
Exhibitor Presentation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุภัค มานพ โทรศัพท์ 086 515 5811 E-mail : [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Integration is King: รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์

Speaker by
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มฯ อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
รศ. ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
อ.ปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มฯ, Executive Director of Cortech Innovation Co., Ltd.

 • 12 May, 2023
 • 08.00 - 16.30 hrs.
 • MR224 - 225
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “SMART SUPERVISOR”

 • 12 May 2023
 • 08.30 - 16.00 hrs.
 • MR223
มีค่าใช้จ่าย / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โทร.02-713-6540-1 /095-2673895 (โม)
อีเมล์ [email protected], [email protected], [email protected]
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาตอบโจทย์ ความต้องการของคนไทยในยุคสมัยหลังโควิด19 (Medical Technology Trend in Thailand after the COVID-19 Era)

Speaker by
ดร. ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด

 • 12 May, 2023
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675
E-mail : [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Increasing Productivity Intrapersonal and Interpersonal.

Speaker by
อาจารย์ ธีร์ธวัช ประพุทธ์พิทยา วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • 12 May 2023
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR214-215
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพรรณณัฐดา แผนกฝึกอบรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 086 374 3124 อีเมล: [email protected] Line: punnatda

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เจาะตลาด CLM กับการลงทุนอุตสาหกรรมไทย

Speaker by
คุณดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
คุณจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

 • 12 May 2023
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • MR211 - 213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 13 (2565-2566)

 • 12 May 2023
 • 10.00 - 12.00 hrs.
 • MR210
ฟรีสัมมนา / Invited only

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520

อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 21 - 40 of 55 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon