ติดต่อเรา

Asia

Informa Markets - International Sales Office

Mr. William Lim, Ms. Carolyn Lee
Tel: +65 6989 6555
E-mail: [email protected]

China

中文联系
Candy小姐: 0066-830979159
E-mail: [email protected]

Other Countries

Informa Markets

Ms. Sukanya Amornurathkun
Tel: +66 2036 0577
E-mail: [email protected]

Thailand

Informa Markets

428 Ari Hills Building 18th Floor, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Ms. Kittithara Patcham
Tel: +66 (0) 2036 0500 Ext.216
E-mail: [email protected]