Highlight Conferences

Display 1 - 20 of 63 conferences

Safety Awareness for Robotics and Automation.

Speaker by
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง – ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ TARA
คุณศักดา สารพัดวิทยา - กรรมการและเลขานุการ TARA
คุณสมภพ เกลียวสัมพัมธ์ – กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ TARA (ผู้ดำเนินรายการ)
คุณเศรษฐ์ ไชยมงคล – Robotic Business Development – AVP, West Cost Engineering Co.,Ltd.
คุณวีระวงศ์ พิลึก – Machine Safety Project Engineer Assistant Section Manager, Omron Electronics
คุณคณาเดช พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ – Project / Sales Engineer Automation Control, System Group Co., Ltd.
คุณวริศรา แสงแดง – Project Engineer, ND Electric Co.,Ltd.

 • 15 May 2024
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,


Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Practical AI in manufacturing process for sustainability.

Speaker by
คุณวิชญ์ วงศ์หาญเชาว์ - Head of Digital Innovation YipInTSoi
คุณภูวินทร์ คงสวัสดิ์ - CEO Exambrisk
คุณนพดล ตะวงษ์ - กรรมการTARAและHead of IoT Co-Creation YipInTsoi

 • 15 May 2024
 • 10.30 - 11.45 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

บริหารจัดการงานไอทีในอุตสาหกรรมโรงงานอย่างไรให้ ปลอดภัย และ ได้เครดิตคาร์บอน

Speaker by
คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล - CEO Netka System

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital transformation.

Speaker by
คุณสมบูรณ์ อนันตรนะสาร - Head of Software Business Unit
คุณภูริพันธุ์ สุวรรณฤกษ์ - Senior Technical Consultant

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

DIGITAL TRANSFORMATION FOR COMPETITIVE INDUSTRIAL.

Speaker by
ดร.สุทัด ครองชนม์ - นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ - Head of Enterprise Marketing & SME Business Management. AIS Business
คุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร - CEO & CO-FOUNDER บริษัท วันเท็น พลัส จำกัด
คุณชาญศิลป์ ม้าทอง - CEO บริษัท เอสเอ็มเค ออโตเมชั่น จำกัด
ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ - CHIEF TECHNOLOGY OFFICER บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด
คุณศักยพงศ์ โง่นคำ – Engineering Specialist AIS Business

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Additive Manufacturing for Sustainable engineering.

Speaker by
รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน นายกสมาคมการผลิตแบบแอดดิทีฟไทย (TAMA)
ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางสำหรับการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม (MTEC)
คุณปณิธาน กอบกุลสุวรรณ ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด
คุณปฏิพัทธ์ กล่ำประชา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
ดร.อัญชลี มโนนุกุล หัวหน้าทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผศ.ดร.อไรวรรณ อินต๊ะถา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชียวชาญด้านการพิมพ์สามมิติแห่งประเทศไทย

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน

Speaker by
คุณกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)
ดร.จิตติ มังคละศิริ นักวิจัย ทีมพัฒนาฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิตและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณสมศักดิ์ พิฆเนศวร รองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มเหล็ก เเละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยา
คุณวันชัย จงจิตรนันท์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณจิรพร ศุภจำปิยา ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,


Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหาร TAPMA&APIC ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR210
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

บรรยายไทย (Invited Only)

จัดโดย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติและระบบการจัดการด้วยดิจิตอล (Smart factory with Automation and Digitalization)

Speaker by
ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล – Department of Industrial Engineering, KMUTNB
ดร.สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ – Lean 4.0 System Consultant and Professor – BA Faculty of RMUTR
คุณวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ – Group CEO, Eureka Automation Company

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จับตาสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย…เปิดมุมมองผู้บริโภค ✅ซื้อหรือ❎ไม่ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า

Speaker by
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
คุณธนพงศ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ ผู้ชำนาญการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันยานยนต์
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 15.20 hrs.
 • MR211
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 3/2567

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

BOI Symposium 2024 EV Supply Chain Edition ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Speaker by
คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (Welcome Speech)
คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ปาฐกถาพิเศษ)
AION AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.
CHANGAN AUTO SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
GREAT WALL MOTOR MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD
NETA AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED
OMODA & JAECOO (THAILAND) CO., LTD
SAIC MOTOR - CP COMPANY

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 17.30 hrs.
 • GH202 - 203
Free Seminar / Conducted in Chinese

Conducted in Chinese

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Speaker by
คุณธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR224
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย (บุคคลทั่วไปมีค่าใช้จ่าย)

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Safety of Machinery.

Speaker by
คุณภูรินทร์ คุณมงคล - ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR211 - 212
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ใช้สิทธิ BOI อย่างไรให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด

Speaker by
ดร.สาวิตรี สุวรรณแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณวัลภา หนูนวล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณอาทิตยา แสนสุด นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR214 - 216
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจแข่งขันได้ที่ยั่งยืนและ Digitally-enabled sustainable businesses องค์กรยั่งยืนบนฐานดิจิทัลในโลกแข่งขันสูง

Speaker by
คุณณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์ – Founder & CEO, Planet C ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร
คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล – กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณชาคร อัศววศิน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูกกลิ้งอุตสาหกรรมไทย จำกัด
คุณธัญธิดา สาสุนทร – ESG Provision Specialist, Convene ESG
อ.สัญญา เศรษฐพิทยกุล – ผู้ช่วยรองอธิบดีสำนักงานดิจิทัลการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รศ.ดร. นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี - ภาควิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.อุดม ลิ่มลมไพศาล – ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (เนคเทค)
ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ – สถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย (ผู้ดำเนินรายการ)
คุณกล้า จิระสานต์ – สถาบันดิจิทัลและนวัตกรรมแห่งเอเชีย (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การยกระดับนวัตกรรมในการผลิตชิ้นงานพลาสติกและวัสดุศาสตร์สําหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

Speaker by
ดร.พีระวัฒน์ สมนึก
อาจารย์วิธาน จริยประเสริฐสิน

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การใช้งาน บำรุงรักษา และทวนสอบเครื่องมือวัดด้านมิติพื้นฐาน

Speaker by
คุณศมน เพี้ยงบางยาง รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 16 May 2024
 • 09.15 - 12.00 hrs.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี

Speaker by
ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 16 May 2024
 • 09.15 - 12.00 hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Decarbonization of Plastic Industry.

Speaker by
คุณบวร เทียนสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
คุณไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร – ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สังกัดกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร, IRPC

 • 16 May 2024
 • 09.30 - 11.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 20 of 63 conferences
Display 1 - 3 of 3 conferences

Welding engineer, and inspection toward sustainability.

Speaker by
ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
คุณสุจินันท์ ยิ้มคมขำ
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ (ผู้ดำเนินรายการ)
รศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 18 May 2024
 • 10.00 - 16.00 Hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทางลัดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

Speaker by
ซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

 • 18 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM

Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมรับแนวทางการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

Speaker by
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และประเมินผล เนคเทค สวทช.
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ - Head of Enterprise Marketing & SME Business Management Section
คุณวรรัฐ สาระสุรีย์ภรณ์ - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สมบูรณ์เซี่ยซันเทค จำกัด

 • 18 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM
Display 1 - 3 of 3 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon