Highlight Conferences

Display 41 - 55 of 55 conferences

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

Speaker by
คุณปกรณ์ วงศ์ศรีเผือก วิศวกรชำนาญการพิเศษ
คุณจอมไตร บุญนาค ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ สำนักงานธุรกิจปากน้ำ
คุณพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเ
คุณณัฐฐาน์ เรืองกิตติ์วาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR220 - MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เครื่องมือดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตช่วยลดกระดาษและ Excel! (DX manufacturing with less paper and excel !)

Speaker by
นายเรียวตะ โนมูระ ประธานกรรมการ บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด
คุณคมกริช บุญชอบ ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทยและญี่ปุ่น
Exhibitor Presentation

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฮโดรเจนและการใช้งานไฮโดรเจนเพื่อมุ่งสู่ Decarbonization Society (Hydrogen Technology towards Decarbonization Society)

Speaker by
ดร.ธนา ศรชำนิ ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675
E-mail : [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เทคโนโลยีการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับกระบวนการอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน

Speaker by
Mr. NAKAOKA Shingo from NIHON TECHNO CO., LTD.

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR220
Free Seminar / Japanese ( Translate To thai)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ความก้าวหน้า ยานยนต์อัตโนมัติของประเทศไทย

Speaker by
ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ผศ.ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • GH203
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR210
บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร   โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

รู้ก่อนซื้อ! ยานยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอน

Speaker by
คุณสุจิตรา วิวัฒน์วิทยา ผู้ชำนาญการแผนกทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์
คุณธิติภัทร์ ธิตะจารี วิศวกรยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์
คุณวรธร สุขสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนกทดสอบมลพิษยานยนต์

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • GH202
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ อยากเป็นเศรษฐีไม่ต้องดูฮวงจุ้ยแต่ถ้าอยากเป็นมหาเศรษฐีฮวงจุ้ยช่วยได้

Speaker by
ซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.30 น.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392  อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สเตนเลสสตีล: วัสดุเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Stainless Steel : Material for the sustainable development)

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 17.00 น.
 • MR215
บรรยายไทย / มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

E-Workforce Ecosystem Platform (EWE)

Speaker by
คุณพรภัทรา ฉิมพลอย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.30 - 15.30 น.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ
ณัฏฐ์ณัชชา รัชฉวีวรรณ(ผึ้ง) โทร 088-962-4265 หรือ คุณชานนท์ กิตติยาภรณ์สกุล(ปอ) โทร 065-392-4628 
อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จากตลาดส่งออกเวียดนาม-อินโด สู่การลงทุนของผู้ประกอบการไทย

Speaker by
คุณอัครภณ เศวตกมล กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
คุณพรพจน์ ชอบน้ำตาล กรรมการผู้จัดการ - บริษัท Bokor Rice Products จำกัด

 • 12 พฤษภาคม 2566
 • 13.30 - 16.00 น.
 • MR211 - 213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “SMART SUPERVISOR”

 • 13 พฤษภาคม 2566
 • 08.30 - 17.00 น.
 • MR223
มีค่าใช้จ่าย / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โทร.02-713-6540-1 /095-2673895 (โม)
อีเมล์ [email protected], [email protected], [email protected]
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การบริหารความเสี่ยง งานจัดซื้อ และซัพพลายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

Speaker by
คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 • 13 พฤษภาคม 2566
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR210
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 02 678 6786 -7 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เสวนาเชิงวิจัยด้านการผลิตและบริหารเพื่ออุตสาหกรรม (Research Colloquium for Industrial Production and Management)

Speaker by
ดร.สมพร เพียรสุขมณี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
รศ. ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร. ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 13 พฤษภาคม 2566
 • 10.00 - 16.00 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณอันวิดา ทีฆทรัพย์  โทร. 02-555-2512   แฟกซ์. 02-585-3810   อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Speaker by
คุณสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม
คุณศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย
คุณจิรัตน์ ต่อรัตนวัฒนา รองประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม
คุณประนอม แย้มเดช กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.พี.โรโบติกส์ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 • 13 พฤษภาคม 2566
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ. สมเกียรติ โทร. 097 9196161

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 41 - 55 of 55 conferences

 

 

 

Data not found at the moment.

 

 

 

 

Data not found at the moment.

 

 

 

 

Data not found at the moment.

 

 

 

 

Data not found at the moment.